Welke kosten tellen wel mee en welke niet voor de berekening van de A R?

De kosten voor een uitvaart tellen NIET mee voor de berekening.
Ook niet de kosten van afschrijving, bijv. bij het in het bezit hebben van een aula (afschrijving gebouw/inventaris/kleding/materiaal).

Wat wel telt, zijn de zgn. bestuurskosten:
– Kosten ALV (zaalhuur, consumpties)
– Kosten drukken (financieel-)  jaarverslag
– Kosten innen contributie
– Kosten Ledenadministratie
– Kosten Actuarieel Rapport
– Kosten administratie/accountant
In principe kosten die op de vereniging drukken om de vereniging draaiende te houden en uiteraard de financiele controle daarop.

Rudy
Author: Rudy

Posted in FAQ
Theme: Overlay by Kaira Alle rechten ©2021 Federatie Uitvaartverenigingen Groningen