Moeten wij ook aan de gedragscode VERENIGING voldoen, welke door Nardus is voorgeschreven?

Jazeker !!!
Nardus heeft een Gedragscode  opgesteld waar alle aangesloten verenigingen van de Federatie aan moeten voldoen.
Als alle verenigingen hieraan voldoen, dan onderscheiden wij ons hiermee tov de niet aangesloten verenigingen.
Deze gedragscode heeft als basis de wettelijke regelingen zoals deze door ELKE vereniging aangehouden moeten worden.
Denk bijv. aan een jaarverslag/notulen ALV / financieel jaarverslag / financiële verantwoording door een zgn. controle kascommissie etc.
De complete tekst staat op de Nardus site, achter de inlogcode.
Deze inlogcode kunt u als aangesloten vereniging opvragen bij het verenigingsbureau van Nardus.
Nardus site:   www.nardus.eu
Mail via :  info@nardus.eu
Verder gegevens zoals telefoonnummer etc. staan op de Nardus-site.

Rudy
Author: Rudy

Posted in FAQ
Theme: Overlay by Kaira Alle rechten ©2021 Federatie Uitvaartverenigingen Groningen