Nardus heeft een gedragscode UITVAARTZORG opgesteld, moeten we daaraan ook voldoen?

Jazeker !!
De uitvaartbranche wordt zeer nauwlettende in de gaten gehouden door de diverse media.
De consument verlangt duidelijkheid, kwaliteit en vertrouwen.
De gedragscode Uitvaarzorg van Nardus omvat alle werkzaamheden die betrekking hebben op de diensten en werkzaamheden die bij een uitvaart om de hoek komen kijken.
Deze werkzaamheden beginnen met het melden van een overlijden tot en met eventuele nazorg.
Nog beter kunt u een OVEREENKOMST  aangaan met de uitvaartverzorger / -ondernemer waarin alle diensten en werkzaamheden vermeld worden.
Mocht er om de een of andere reden een kink in de kabel komen, of niet goed functioneren van de uitvaartverzorger / -ondernemer dan kunt u het contract ontbinden (opzeggingstermijn hanteren).
Zo’n (concept-)overeenkomst kunt u aanvragen bij de Federatie:  info@fedgron.nl

Rudy
Author: Rudy

Posted in FAQ
Theme: Overlay by Kaira Alle rechten ©2021 Federatie Uitvaartverenigingen Groningen