Waarom geen geld terug geven aan de leden bij evt. opheffing vereniging?

Elke uitvaartvereniging is een natura-uitvaartverenging en heeft voor de leden bij een overlijden een pakket voor eventuele diensten. Dit pakket mag voor het maken van de nota door de vereniging ook gekapitaliseerd worden en als bedrag van de totaalnota afgetrokken worden.

Wettelijk gezien mag de pakketwaarde niet uitbetaald worden aan de nabestaanden.
Er zijn enkele uitzonderingen, dan gelieve contact op te nemen met de secretaris van de Federatie:
info@fedgron.nl

Rudy
Author: Rudy

Posted in FAQ
Theme: Overlay by Kaira Alle rechten ©2021 Federatie Uitvaartverenigingen Groningen