Moet elk jaar de contributie vastgesteld worden?

In principe moet op de Algemene Leden Vergadering (ALV) de contributie vastgesteld worden.
Meestal is dit voor het aankomende jaar, omdat de ALV vaak pas in maart of april gehouden wordt en dan moeten eigenlijk de contributienota’s al de deur uit zijn (contributie dient bij vooruitbetaling te zijn voldaan).
Als de contributie vastgesteld is voor het aankomende jaar, kunnen de contributienota’s in januari al de deur uit.
Als in maart/april pas de contributie vastgesteld wordt, kunnen er al leden overleden zijn, die dus voor het huidige jaar geen contributie meer zullen gaan betalen, tenzij de vereniging ZELF de uitvaartnota’;s maakt en de contributie op de eindnota vermeld.

Rudy
Author: Rudy

Posted in FAQ
Theme: Overlay by Kaira Alle rechten ©2021 Federatie Uitvaartverenigingen Groningen