Waarom een actuarieel rapport?

Een actuarieel rapport geeft aan hoeveel de vereniging ‘schuldig’ is aan de leden.
Zo’n actuarieel rapport opgemaakt door een actuaris AG geeft aan op basis van het aantal leden/gemiddelde leeftijd/m-v/contributie/pakketwaarde wat de vereniging aan voorziening moet hebben.

Ieder lid heeft recht op de pakketwaarde bij een overlijden. Dit impliceert dat de vereniging nu en in de toekomst moet voldoen om de pakketwaarde te kunnen vergoeden.

Deze schuld wordt op de balans vermeld als Schuld aan de leden OF Voorziening.
Hierdoor zou het voor kunnen komen dat het Eigen Vermogen te laag wordt en/of negatief.
Hierdoor zal de vereniging voorzieningen moeten treffen om aanpassingen te doen in de contributie of in de pakketwaarde om het negatief eigen vermogen weer op peil te maken.
Deze berekening mag alleen uitgevoerd worden door een actuaris die lid is van het Actuarieel Genootschap (AG).
Welke gegevens aangeleverd dienen te worden kunt u opvragen bij onze ‘huisactuaris’ :  Actwell (dhr. Jan Voois)

Rudy
Author: Rudy

Posted in FAQ
Theme: Overlay by Kaira Alle rechten ©2021 Federatie Uitvaartverenigingen Groningen