Overschrijven naar een andere vereniging

Overschrijven naar een andere vereniging is mogelijk maar afhankelijk van bepaalde condities.  Hiervoor is een rekentool ontwikkeld. Die berekend precies wat de ontvangende of de vertrekkende vereniging moet betalen of kan ontvangen. Bovendien moeten beide verenigingen akkoord gaan. Mocht u hier gebruik van willen maken, neem dan contact op met het secretariaat: info@fedgron.nl.

Rudy
Author: Rudy

Posted in FAQ
Theme: Overlay by Kaira Alle rechten ©2021 Federatie Uitvaartverenigingen Groningen