Heeft de Federatie inzicht in de Actuariele Rapporten?

De Federatie heeft hier inderdaad inzicht in.
Op de Algemene Leden Vergadering (ALV) van 2008 is besloten om 1 maal per 3 jaar een Actuarieel Rapport op te laten maken en een kopie naar de Federatie te zenden.
Als het dekkingspercentage heel erg afwijkt van wat het moet zijn, zal de Federatie contact met de vereniging opnemen om mee te denken hoe dit probleem opgelost kan worden.
Denk er wel aan: Als het bestuur meent om de adviezen, die ook door de actuaris worden gegeven, in de wind te slaan kan het voorkomen bij een grote calamiteit dat de bestuursleden hoofdelijk aansprakelijk gesteld kunnen worden.
Daar helpt geen (aansprakelijks-)verzekering tegen: DIT SLAAT DAN OP ONBEHOORLIJK BESTUUR !!!

Rudy
Author: Rudy

Posted in FAQ
Theme: Overlay by Kaira Alle rechten ©2021 Federatie Uitvaartverenigingen Groningen