Noaberschap voor elkaar – met elkaar

De Fedgron brengt verenigingen met elkaar in contact. Onderlinge samenwerking wordt  gestimuleerd. Hierover gaan we met de bestuurders in gesprek. We wisselen ervaringen uit en delen indien mogelijk praktische documenten.

In 2016 verscheen het Posted in Nieuws

Theme: Overlay by Kaira Alle rechten ©2021 Federatie Uitvaartverenigingen Groningen