Categorie: Nieuws

Gebruike deze categorie voor alle nieuwsberichten.

Noaberschap voor elkaar – met elkaar

Noaberschap voor elkaar – met elkaar

De Fedgron brengt verenigingen met elkaar in contact. Onderlinge samenwerking wordt  gestimuleerd. Hierover gaan we met de bestuurders in gesprek. We wisselen ervaringen uit en delen indien mogelijk praktische documenten.

In 2016 verscheen het rapport Noaberschap 2.0.

Naar aanleiding van het rapport hebben we een beleidsplan 2019-2022 opgesteld. In de ALV van november 2018 hebben de verenigingen het plan omarmd. De komende jaren gaan we samen met de kleine en grotere verenigingen werken aan het behoud van de uitvaartzorg in de regio.

Theme: Overlay by Kaira Alle rechten ©2021 Federatie Uitvaartverenigingen Groningen