Stil 2014

Met aandacht stil.
Gewogen stilte.
Even diep ademhalen.
Even rust.
In een wereld vol haast.
Eer betonen.
Aan hen die gingen.
Aandacht voor de levenden.
Zodat zij in alle rust kunnen gedenken.
Dan is het goed.
Hoe zwaar het ook was.
Het is onze roeping.
En ons ambt.
In dienst van onze leden.

Teije Penninga

Rudy
Author: Rudy

Theme: Overlay by Kaira Alle rechten ©2021 Federatie Uitvaartverenigingen Groningen