Nieuws

Na iedere algemene bestuursvergadering verschijnt er een nieuwsbrief. Deze nieuwsbrieven worden verzonden mailchimp. Onderaan de berichten kunt u eventueel aangeven de brief niet meer te willen ontvangen. Adreswijzigingen van uw bestuursleden kunt u doorgeven aan de secretaris. Er wordt dan gezorgd dat ieder lid goed is geïnformeerd.

De agenda´s voor de rayonvergaderingen of algemene ledenvergaderingen ontvangt u ook via de mail. Per post wordt nauwelijks meer iets verzonden.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben over de inhoud van de site, de nieuwsbrief enz. dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Fedgron info@fedgron.nl

We beantwoorden uw vragen zo spoedig mogelijk.

 

Theme: Overlay by Kaira Alle rechten ©2021 Federatie Uitvaartverenigingen Groningen