Notulen ALV Fedgron

Lees hier de concept notulen van de ALV gehouden in april 2023 

Theme: Overlay by Kaira Alle rechten ©2021 Federatie Uitvaartverenigingen Groningen