Agenda

De bestuursvergaderingen van de Federatie zijn toegankelijk voor de aangesloten verenigingen. Het bestuur wil graag in verbondenheid met de verenigingen aan de slag. We bezoeken hiervoor graag de algemene ledenvergaderingen van de aangesloten verenigingen in de provincie. Wij zien u en u ziet ons, samen op zoek naar kansen voor de toekomst.

Hieronder vindt u de agenda van de Federatie van uitvaartverenigingen voor 2023.                                  

  •                 4 oktober        19.30 uur informatiebijeenkomst aangesloten verenigingen
  •                7 november    ALV Fedgron        

Bestuursvergaderingen Fedgron: 1- augustus, 19 september, 17 oktober, 24 oktober, 12 december 

Theme: Overlay by Kaira Alle rechten ©2021 Federatie Uitvaartverenigingen Groningen